Omsorgscenteret Pedershave
16. november 2017

Frivillige

Frivillige er til stor glæde og gavn på Pedershave.

På Pedershave har vi pt. fire frivillige som deltager alt efter deres ressourcer, med støtte til aktiviteterne.

Vi lægger vægt på, at både beboere, venner og pårørende opfatter stedet som beboerens eget hjem, og at beboerne i videst muligt omfang kan fortsætte deres daglige liv med traditioner, vaner og aktiviteter.

Besøgende skal føle sig velkomne, og vi mener, at det gode samarbejde med pårørende og frivillige hjælpere har afgørende betydning for den enkelte beboers hverdag og liv.

Det fælles sociale samvær har høj prioritet. Vi samles om daglige gøremål og hygge. De, der har lyst, spiser sammen, og alt efter årstiden bliver der holdt jule- og påskefrokost og grillet på den fælles terrasse. 

Hvis du/I har lyst til at være en del af vores frivillige arbejde kan Pedershave kontaktes på 47 35 19 90