Omsorgscenteret Pedershave

Rehabilitering

Rehabilitering er en målrettet og tidsbestemt samarbejdsproces mellem en borger, pårørende og fagfolk. Formålet er at borgeren, som har eller er i risiko for at få betydelige begrænsninger i sin fysiske, psykiske og/eller sociale funktionsevne, opnår et selvstændigt og meningsfyldt liv.

Rehabilitering baseres på borgernes hele livssituationer og beslutninger og består af en koordineret, sammenhængende og vidensbaseret indsats.

 Rehabiliteringsprocessen inddeles i fire trin:

  1. Hvilke ønsker/ behov har beboeren.

  2. Hvad er målet og hvordan opnår vi målet.

  3. Hvor længe skal vi arbejde på at nå målet.

  4. Hvilke fagpersoner skal inddrages, så vi opnår bedste resultat. 

På Pedershave arbejder vi rehabiliterende, hvilke betyder at beboerne har mulighed for at deltage i de daglige gøremål, såsom borddækning, madlavning, afstøvning i boligerne mm. 

Vi har et stort udvalg af aktivitetstilbud som er udviklet, så de stimulerer de forskellige sanser.

Alle beboere har mulighed for at deltage i aktiviteterne, uanset funktionsniveau.

Gymnastik med reb

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen.