Omsorgscenteret Pedershave

Træning

Træningen planlægges af en ergoterapeut

Hvis en beboer har specifikt behov eller ønske om træning, vil dette blive indfriet.

På Pedershave tilrettelægges træningen, så det bliver en del af hverdagen. Det kan være forskellige øvelser som udføres om morgenen, inden man står ud af sengen. Det kan også være ture ud af huset, hvor vi træner gangfunktionen.

I vores aktiviteter har vi også tænkt, hvordan vi kan træne forskellige fysiske/kognitive funktioner.
Det kan være finmotorikken og koordineringen, som skal trænes. Her vælger vi en aktivitet som på nedenstående billede. Denne aktivitet understøtter træningen af disse funktioner.

Efter en grundig instruktion og oplæring vil personalet oftest varetage træningen. Ergoterapeuten vil stadig have det overordnede ansvar for, at træningen udføres som anvist. 

Den fysiske Træningen vil typisk være: gangtræning, balancetræning, gymnastik, cykling ude/inde, små træningsprogrammer, dybe massage og/eller udspændingsøvelser.

Den kognitive træning vil typisk være: koordinering af bevægelser, banko, forskellige spil, deltagelse i det kreative værksted.

Borgere der sidder og lægger småkager i en kagedåse

Foto: Frederikssund Kommune, Kenneth Jensen