Kontakt
Til forsiden|Læs op|Sitemap|Print
Omsorgscenteret Pedershave
Omsorgscenteret Pedershave
Træning med stor terning. Foto: Kenneth Jensen

Model for Beboermøder 

Formål:

 • At skabe et forum, hvor beboer og personale drøfter forhold, som påvirker det at bo på kommunens omsorgscenter
 • At fremme trivsel og samarbejdet mellem beboere og personalet
 • At motivere til brugerinddragelse og demokrati
 • Beboermødet skal sikker beboernes indflydelse på dagligdagen
 • Beboermødets deltagere er afdelingens beboer og plejegruppen, efter behov og ønske inviteres andre
 • Rammer omkring mødet skal være en uformel, dagligdages og hyggelig oplevelse
 • Dagsorden består af faste punkter- derudover er det beboerne som sætter dagsorden

Faste punkter:

 • Beboerne informeres om væsentlige forhold, bl,a. om resultat af tilsyn
 • Forventninger til samarbejdet
 • Kost
 • Den gode dagligdag
 • Traditioner
 • Aktiviteter
 • Trivsel

 Organisering:

 • Beboermøder afholdes minimum 4 gange pr. år datoerne planlægges og bekendtgøres for et år af gangen
 • Der inviteres til mødet i god tid forinden
 • Gruppeleder planlægger,m inviterer og leder mødet 
 • Gruppelederen har ansvar for at aftalerne bliver overholdt og effekturet
 • Dagsorden i henhold til udarbejdet skabelon 
 • Der skrives referat, som opbevares i en mappe i beboernes opholdsstuer, områdeleder skal have kopi, i referatet skal det tydeligt fremgå, hvilken temaer, der har været drøftet og de beslutninger der er taget samt, hvilken aftaler der er indgået   

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Husene/A-huset/Model-for-beboermoeder