Omsorgscenteret Pedershave

Model for Beboermøder

Formål:

At skabe et forum, hvor beboer og personale drøfter forhold, som påvirker det at bo på kommunens omsorgscenter

At fremme trivsel og samarbejdet mellem beboere og personalet

At motivere til brugerinddragelse og demokrati

Beboermødet skal sikker beboernes indflydelse på dagligdagen

Beboermødets deltagere er afdelingens beboer og plejegruppen, efter behov og ønske inviteres andre

Rammer omkring mødet skal være en uformel, dagligdages og hyggelig oplevelse

Dagsorden består af faste punkter- derudover er det beboerne som sætter dagsorden

Faste punkter:

Beboerne informeres om væsentlige forhold, bl,a. om resultat af tilsyn

Forventninger til samarbejdet

Kost

Den gode dagligdag

Traditioner

Aktiviteter

Trivsel

Organisering:

Beboermøder afholdes minimum 4 gange pr. år datoerne planlægges og bekendtgøres for et år af gangen

Der inviteres til mødet i god tid forinden

Gruppeleder planlægger,m inviterer og leder mødet

Gruppelederen har ansvar for at aftalerne bliver overholdt og effekturet

Dagsorden i henhold til udarbejdet skabelon

Der skrives referat, som opbevares i en mappe i beboernes opholdsstuer, områdeleder skal have kopi, i referatet skal det tydeligt fremgå, hvilken temaer, der har været drøftet og de beslutninger der er taget samt, hvilken aftaler der er indgået