Omsorgscenteret Pedershave

Kære beboer på Omsorgscentret Pedershave

d. 23. oktober 18

Da Pedershave fra september 2018 er så heldige, at vi får tilknyttet plejehjemslæger vil det være muligt at skifte til nedenstående læger, der vil være tilknyttet Pedershave.

Bor man i HUS C vil det være muligt at skifte til:

- Lægehuset Frederikssund:

Hus C: fast plejehjemslæge Philip Reersted

Ordningen er helt frivillig, man kan selvfølgelig beholde sin nuværende læge.

Fordelene ved at skifte til de tilknyttet plejehjemslæger vil være, at der fast vil komme en læge på Pedershave 1 x ugentligt. Vi forventer at ordninger kommer i gang i september måned 2018.

Center sygeplejersken vil står for koordinering og aftaler med plejehjemslægerne i hverdagen, i forhold til hvilke beboere der kan have behov stuegang den pågældende dag.

Se vedhæftet ark med udførlig beskrivelse af evt. lægeskifte.