Omsorgscenteret Pedershave
02. juli 2020

Retningslinjer for besøg i plejeboliger og i for-bindelse med COVID-19

I dette notat fremgår retningslinjer for besøg i plejeboliger i forbindelse med COVID-19. 

Klik på Link. Retningslinjer