Omsorgscenteret Pedershave
13. marts 2020

Omsorg for beboerne i denne corona tid.

På Pedershave vil aktiviteter foregå i husene, sammen med personalet. Vores fokus er at beboerne oplever nærvær, socialt fællesskab og omsorg i fravær af pårørende.

Undlad besøg på omsorgscentre.

Med den hastige smittespredning af coronavirus i Danmark har Frederikssund kommune sundhedsberedskab besluttet at tage særlige initiativer for at beskytte de ældre på omsorgscentrene.

Det er derfor besluttet at:

  • Alle arrangementer med deltagelse af udefrakommende personer aflyses.

  • Alle udefrakommende, der ikke har et strengt nødvendigt ærende ikke kommer ind/aflyses

  • Alle pårørende bedes afholde sig fra besøg og i stedet f.eks. ringe til deres pårørende.

Derudover gælder følgende forholdsregler:

  •  Alle frivillige hjælper eller andre brugere af centrene overholder alle de hygiejniske forholdsregler med afspritning af hænder, ingen håndtryk, holder god afstand til alle (en til to meter). Har man været i et af de kritiske områder, så udsætter man besøget.

  • Interne arrangementer må god afholdes, hvor kun beboer, medarbejder og de daglige frivillige deltager.