Omsorgscenteret Pedershave
16. november 2017

Boligerne

Områdets beliggenhed Området er beliggende ved Pedersholm i Frederikssund bys sydøstlige del. Området grænser op mod landsbyen Oppe Sundby, der er vokset sammen med Frederikssund.

Mod øst grænser området op til åbne marker, mod nord ligger erhvervsområ­det Pedersholm Parken, mod vest afgrænses området af Roskildevej og mod syd afsluttes området af Oppe Sundby gamle skole, der nu huser en række lokale foreninger.

Historie Området har været en del af gården Pedersholms jordtilliggende. Driftsby­gningerne er i bygningsmæssig ringe stand, og forudsættes nedrevet, hvo­rimod stuehuset bevares. En markant Kastanieallé fører op til stuehuset.

Området fremstår som en del af landsbyen Oppe Sundby, der er et intakt landsbymiljø præget af gamle gårde og længehuse. Husene fremstår over­vejende hvid- og gulpudsede med rødt tegltag eller stråtag. Som en markant afslutning ligger Oppe Sundby Kirke på landsbyens højeste punkt

Indflytningen

Der vil blive afholdt en indflytningssamtale inden for de første 14 dag og foregår i borgerens egen bolig. Personalet sørger for indkaldelse til samtalen, der afsættes 1-1½ time.

Deltagere: Beboer, nærmeste pårørende, kontaktperson og gruppeleder.

Formål

  • At beboeren og pårørende føler sig vel taget imod.

  • At beboeren og pårørende oplever at være vel informeret i forbindelse med indflytningen.

  • Drøfte gensidige forventninger

Om boligerne

Boligen er beboerens privatsfære, hvortil beboeren kan trække sig tilbage og vælge fællesskabet fra. 

Adgangen til den enkelte bolig sker via fællesarealer og gange. Selve indgangen er trukket tilbage i en niche, så der er god plads omkring hoveddøren. Der kan således manøvreres en plejeseng ind og ud af boligen. Og der er plads til at beboeren kan sætte sit eget personlige præg på indgangen. I boligens forrum er indrettet en mindre garderobe og et køleskabssektion.

Boligerne indrettes som 2-rums boliger, hvor opdelingen mellem stue og soveværelse er gjort fleksibel med en mobilvæg.

Den enkelte bolig er på 60 m², hvoraf de 40 m² udgør selve boligen, og de 20 m² er en del af bo enhedens fællesareal.

Boligen opdeles i stue og soveværelse af et mobilt skab. En kar­nap med havedør giver adgang til en mindre, privat terrasse, og i soveværel­set er der et højt vindue med en lav brystning. 

Tilsammen giver det et godt lys i boligen og udsigt ud over landskabet - også selv om man er senge­liggende.

Boligen er udstyret med køkkenvask og køleskab.  

Administration

Boligerne administreres af ejendomskontoret i samarbejde med Frederikssund Kommune