Omsorgscenteret Pedershave

Pårørende

Billede hvem der skabe et hjem for borgerne

Plejeboligen

 – et privat hjem

Plejeboligen er det nye hjem. Målet er, at beboeren, pårørende og medarbejdere i fællesskab skaber et godt hjem, hvor beboeren føler sig hjemme.

På Pedershave er pårørende altid velkomne! I afdelingen kan du forhøre dig om muligheder for kaffe og spisning mv. i forbindelse med besøg.

Beboeren har brug for sine pårørende

Som pårørende er du første led i beboerens sociale netværk, og du har en vigtig rolle i forhold til
at fastholde den tilværelse, beboeren kender fra tidligere. Vi støtter, at beboere og pårørende kan fortsætte den gensidige omsorg, når en borger flytter i plejebolig. Vi har brug for dig som pårørende og lægger stor vægt på, at pårørende kommer i plejeboligerne.

Der er vigtigt for beboernes trivsel og livet på Pedershave, at du som pårørende deltager i aktiviteter, hverdagsliv og arrangementer på lokalcentret. Vi værdsætter, når du sætter aktiviteter i gang eller giver en hjælpende hånd til alt det, der foregår i plejeboligen, afdelingen og på centret.

Du kan også hjælpe beboeren med praktiske gøremål i dagligdagen som indkøb og ledsagelse til f.eks. læge. Du kan tale med medarbejderne om, hvordan du kan deltage og hjælpe.

Kaffe

På Pedershave er der kaffe i dagligstuen hver aften kl. 19 – 20, søndagskaffe kl. 14 – 16 samt søndagscafé med et tema, musik og lign. den sidste søndag i hver måned. Se mere i ”Pedershave Nyt” eller her på hjemmesiden.

Gårdhaven

I alle afdelinger har vi en hyggelig gårdhave, her er du velkommen til at deltage i havearbejdet sammen med personale og beboere. Hvert forår inviterer vi til ”plantedage”, hvor pårørende kan medbringe planter til krukker og vi hygger med lidt godt til ganen.

Vi inddrager pårørende

Som pårørende har du viden om den enkeltes personlighed, livserfaring, vaner og ønsker - alt det,
der kan være med til, at vi kan tilrettelægge hjælp og støtte på den bedst mulige måde.
I det omfang beboeren ønsker det, bliver du inddraget i tilrettelæggelse af hjælpen.

Pårørende opfordres til at deltage i indflytningsmødet og ved opfølgende møder. Her kan du få svar på dine spørgsmål, drøfte gensidige forventninger til samarbejdet mellem dig og personalet samt drøfte, hvordan du som pårørende kan bidrage til, at plejeboligen bliver et godt hjem for beboeren.

Pårørende møder

Vi holder pårørendemøder i husene. Pårørendemøderne fungerer som et forum for information og dialog i tilrettelæggelsen af de bedst mulige forhold for beboerne

Beboerens trivsel er i fokus

Vi betragter pårørende som vigtige samarbejdspartnere og ressourcepersoner. Med afsæt i ønsket om
at styrke beboerens trivsel inviterer medarbejderne i plejeboliger aktivt til dialog og samarbejde.
Målet er, at pårørende medvirker til at sikre den bedste hjælp og pleje til beboeren.

Hvis du som pårørende har emner, du gerne vil drøfte, er du altid velkommen til at kontakte medarbejderne. Pårørende kan kontakte beboerens kontaktperson på lokalcentret, som har særligt kendskab til den enkelte beboer og dennes situation og hverdagsliv.

Du er velkommen til at kontakte på 47 35 19 90 hvis du har generelle spørgsmål. 

Aktive sammen

Som pårørende kan du hjælpe beboeren med at være aktiv hele livet ved at gå en tur enten indendørs eller udendørs i forbindelse med besøg.

Pårørende politik

Omsorgscentret Pedershaves pårørendepolitik er rammen om samarbejdet med - og inddragelsen af - pårørende.

Pårørendepolitikkens mål er at:

  • Medarbejdere og pårørende handler i fællesskab til gavn for beboeren.
  • Forventninger til samarbejdet mellem medarbejdere og pårørende er afklaret.
  • Samarbejdet med pårørende etableres ud fra beboerens ønsker og behov, og så tidligt som muligt.
  • Både beboer og pårørende er velorienteret og medinddraget i den hjælp, beboeren får.

Pårørende som frivillig på Pedershave

Flere af vore nuværende og tidligere pårørende deltager som frivillig i mindre eller større sammenhæng.

Som frivillig kan du også blive en del at frivillignetværket. Læs mere under ”frivillig” her på siden.