Omsorgscenteret Pedershave

Serviceafdeling/Pedel

Vi har to servicemedarbejdere tilknyttet Pedershave, der fungerer som ejendomsfunktionærer.
De tager sig af mange praktiske opgaver og kan kontaktes ved f.eks. utætte vandhaner og lignende.

Ind- og udflytning

Servicemedarbejderen står for syn af lejligheden ved ind- og udflytning. Ved boligsyn deltager beboer og pårørende. Der udfærdiges en ind- og udflytningsrapport.

Kontaktoplysninger

Træffes på hverdage kl. 7 – 15, fredage til kl. 12:

Servicemedarbejder Poul Justesen   mobil nr. 23 45 69 73
Servicemedarbejder Ole Brandt mobil nr. 24 92 93 40