Omsorgscenteret Pedershave
14. januar 2021

Information til beboere og pårørende

14. januar 2021

Status nyt på corona-smitte på Pedershave.

Vi har fået podet alle beboere igen for corona d. 13.1, og vi venter svar fredag i denne uge.

Vi har pt. 5 beboere der er smittede, og de bor alle i afdeling/hus C. Foreløbig skal vi pode hver 7. dag.

Huset er isoleret fra de øvrige huse. Derfor har vi stadig et besøgsforbud for alle pårørende på Pedershave, vi håber selvfølgelig, at vi snart kan få besøgsforbuddet ophævet, så I kan få besøg.

De fleste beboere er vaccineret d. 7.1, og de resterende beboere vil få tilbudt vaccine, når de kommer anden gang og giver vaccine nr. 2 sidst på denne måned. Vi har ikke fået den præcise dato endnu.

Vi er ved godt mod, der er en god stemning her og vi hjælper hinanden. Og vi sørger også for, at der er små hygge aktiviteter i hverdagen for beboerne. I julen og nytåret har vi julet næsten som vi plejer. Beboerne siger de synes det har været en god jul. Så det er jo positivt trods tiden vi lever i lige nu.

10års fødselsdag

Pedershave bliver 10 år her i januar, derfor skulle vi selvfølgelig have holdt en fest, men i stedet får alle husene lagkager mm. Vi må feste når restriktionerne ophører. Måske kan vi fejre os ved grillaftenerne til sommer?

Ny affalds ordning

Nu bliver det snart os der skal sortere grønt og øvrigt affald, det betyder at man også i boligerne skal have nye affaldsspande, disse leverer kommunen. Vi vil få tømt vores affald x 2 ugentlig, da vi er så stort et center, at vi ikke har kapacitet til kun at få tømt x 1 ugentlig. Vi forventer at det begynder fra februar.

Venlig hilsen

Henriete Thomsen

Centerleder