Omsorgscenteret Pedershave
Ældreområdet

Samarbejde med beboere, pårørende, frivillige og Seniorråd

Husmøder for beboere

På Pedershave lægger vi vægt på et godt samarbejde med både beboere og pårørende.

Hvert hus holder husmøder fire gange om året. Her drøfter beboerne, repræsentanter for medarbejderne og områdeleder spørgsmål, der har betydning for beboernes hverdag. Det handler for eksempel om måltiderne, udsmykning af fællesarealer og fejring af højtider.

Samarbejde med pårørende

Vi gør os umage med at inddrage de pårørende i det omfang, beboeren ønsker det, og vi opfordrer de pårørende og beboerens netværk til at henvende sig til os med eventuelle spørgsmål eller undren.

Se Frederikssund Kommunes pjece om det gode samarbejde med pårørende.

To gange om året holder vi møder for alle beboere og pårørende.

Informationer og kommunikation mellem plejecentret og pårørende foregår fortrinsvis over de to apps DialogNet og VitaComm.

DialogNet bruges til nyheder og generel information, for eksempler om vores aktiviteter.

VitaComm bruges til sikker kommunikation mellem plejepersonale og den enkelte pårørende pårørende. Det er en slags chat-funktion, som er god til alt det, der ikke haster.

Ved akutte henvendelser skal man dog altid ringe til os. Du finder vores kontaktoplysninger her.

Frivillige

Pedershave har flere frivillige tilknyttet. De frivillige er hver især tilknyttet et hus, så beboere og frivillige lærer hinanden at kende. De frivillige kommer og hjælper med aktiviteter i huset og deltager blandt andet i fester og på ture.

Samarbejdet med frivillige betyder, at det er muligt at lave flere sociale og fysiske aktiviteter – til gavn for beboerne.

Vi vil gerne have flere frivillige. Vil du vide mere om at være frivillig på Pedershave, kan du kontakte aktivitetsmedarbejder Mette Høgh Vigh på tlf. 30 63 54 48.

Samarbejde med Seniorrådet

Et medlem fra Seniorrådet er tilknyttet Pedershave (Peter Møller).

Seniorrådets kontaktperson inviteres til diverse arrangementer på Pedershave.


Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer