Omsorgscenteret Pedershave

Personale

Personalet på Pedershave består af social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker, pædagogiske aktivitetsmedarbejdere, ergoterapeut og ernæringsfaglig konsulent samt medarbejdere uden sundhedsfaglig baggrund. Vi er et uddannelsessted, og derfor er der hele tiden elever og studerende i huset. Vi har også ansatte i flexjob og virksomhedspraktik.

Pedershave har i alt cirka 120 medarbejdere i plejen fordelt på hele døgnet. Som udgangspunkt er de faste medarbejdere uddannet inden for sundhedsområdet.

Organisering

I hvert hus står en områdeleder for den daglige ledelse af husets medarbejdere.

Centerets sygeplejersker har kontakt til beboere og personale i forhold til de sygeplejefaglige opgaver. Aktivitetsmedarbejderne, ergoterapeuten og ernæringsassistenten er også faste samarbejdspartnere.

Pedershaves centerleder står for driften af centret og har ansvar for, at regler, målsætninger og økonomiske rammer bliver overholdt.

Centerlederen, der er uddannet sygeplejerske, har blandt andet også ansvar for den faglige kvalitet og for at området fortsat udvikles.