Omsorgscenteret Pedershave
Ældreområdet

Om Pedershave

Pedershave er et plejecenter med 96 boliger fordelt på fire huse med 24 boliger i hvert hus. Alle huse har egen gårdhave og på fællesarealerne kan man gå en tur på 20. minutter stien rundt om hus B og C. langs stien er der flere bænke og sansestationer, hvor man kan være aktiv eller blot nyde oplevelsen.

Pedershave er nærmest født ind i et bondegårdssamfund, hvilket byggeriet også bærer præg af.

Bondegårdsstilen præger også vores vision:

”På Omsorgscentret Pedershave leves et trygt, aktivt og glædesfyldt liv på landet”

Vores indsatsområder er; ET Pedershave, glade aktive beboere, faglig kvalitet og arbejdsglæde.

På Pedershave er det gode hverdagsliv i centrum, -som vores beboere siger, ”der må gerne ske noget”.
Det gode liv skabes både ved at fastholde et højt funktionsniveau hos den enkelte, og gennem aktiviteter der styrker beboerens ressourcer. Beboerne har stor indflydelse på deres hverdag.

Hos os er der et rigt udvalg af aktiviteter, både store og små. Vi har fokus på både motion og oplevelser. Aktivitetsplanen kan ses i vores beboerblad hver måned.

Vi lægger vægt på et gensidigt ansvar og samarbejde med pårørende, der også er beboernes sociale netværk. Det er også vigtigt for os, at frivillige har lyst til at hjælpe os med, at skabe et glædesfyldt liv.

Vision for plejeboligerne

"Beboerne i Frederikssund Kommunes plejeboliger bor og lever trygt og godt"

Sådan lyder visionen for kommunens fem plejecentre. Visionen uddybes i 3 sætninger

  • Beboernes liv er fortsat styret af deres personlige livsværdier

  • Beboerne har fortsat indflydelse på deres eget liv

  • Beboerne har mulighed for at vælge

    Visionen omsættes af medarbejderne. Det sker i tæt samarbejde med beboeren, dennes familie / netværk og andre faggrupper / samarbejdsparter. Medarbejdernes støtte, omsorg og indsats for at virkeliggøre visionen er styret af Frederikssund Kommune personalepolitiske værdier:

  • Dygtighed

  • Engagement

  • Samarbejde

På Pedershave arbejder personale med nye tiltag og ændringer i projektarbejdsform, og med udgangspunkt i vores innovationsprojekt der begyndte i 2015, arbejder vi med at Pedershave er i løbende udvikling og er et innovativt tænkende og handlende plejecenter.


Nyheder

Kalender

Der er ingen kommende arrangementer