Omsorgscenteret Pedershave

Vision

Den overordnende vision for Frederikssund Kommunes plejeboliger sætter retningen for vores arbejde. Den lyder sådan:

Beboerne i Frederikssund Kommunes plejeboliger bor og lever trygt og godt

Visionen uddybes i tre sætninger:

  • Beboernes liv er fortsat styret af deres personlige livsværdier
  • Beboerne har fortsat indflydelse på deres eget liv
  • Beboerne har mulighed for at vælge

Visionen omsættes af medarbejderne. Det sker i tæt samarbejde med beboeren og beboerens familie og netværk og med omsorgscentrets samarbejdspartnere.

Medarbejdernes støtte, omsorg og indsats for at virkeliggøre visionen er styret af Frederikssund Kommune personalepolitiske værdier:

  • Dygtighed
  • Engagement
  • Samarbejde

På Pedershave er det gode hverdagsliv i centrum. Vi lægger vægt på at beboerne har stor indflydelse på deres hverdag. Det er også helt centralt, at vi har et godt samarbejde med de pårørende.

Vores indsatsområder er; ET Pedershave, glade aktive beboere, faglig kvalitet og arbejdsglæde.