Omsorgscenteret Pedershave

Tilsyn

Kommunalt tilsyn

Kommunen skal gennemføre mindst et årligt tilsynsbesøg i plejeboligerne. Tilsynene er uanmeldte.

Se tilsynsrapporten for Pedershave.

Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn

Styrelsen for Patientsikkerhed fører tilsyn med alle typer af tilbud og bosteder, hvor der foregår sundhedsfaglig behandling, herunder de kommunale plejecentre. Tilsynet er et risikobaseret tilsyn, hvor det enkelte plejecenter kan blive udvalgt til tilsyn, enten via en tilfældig stikprøve eller på baggrund af risikovurdering foretaget af Styrelsen for Patientsikkerhed.

Se tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Fødevarestyrelsens tilsyn

Fødevarestyrelsen fører tilsyn cirka en gang om året og har givet Pedershave en smiley.

Se kontrolrapport fra Fødevarestyrelsen.