Omsorgscenteret Pedershave

Plejehjemslæger

På Pedershave har vi et tilbud om fasttilknyttede plejehjemslæger, som er en aftale med Frederikssund Kommune og Region Hovedstaden. Lægerne yder almenmedicinsk lægehjælp til de beboere, som er tilmeldt ordningen.

Ordningen er frivillig, og man kan beholde sin nuværende læge, hvis man ønsker det.

Fordelen ved at skifte til den tilknyttede læge er, at lægen kommer på Pedershave en gang om ugen. Centersygeplejersken aftaler med plejehjemslægerne, hvilke beboere der skal tilses den pågældende dag.

Følgende læger er tilknyttet Pedershave:

Jens Petersen (Lægerne Færgeparken) er tilknyttet Hus A og Hus E.

Ulla Kardorf (Lægehuset Frederikssund) er tilknyttet Hus B.

Philip Reersted (Lægehuset Frederikssund) er tilknyttet Hus C.