Omsorgscenteret Pedershave
23. december 2020

Klar til juleferie på omsorgscentrene

Juleferien er over os, og trods Corona ser mange frem til at nyde nogle dage i julehyggens tegn. På omsorgscentrene rammer juleferien også, og der er styr på vagtplanerne og omsorgscentrene er klar til at fejre jul og nytår for beboerne.

Der kan dog ske mange ting i løbet af juleferien, som vil få betydning for hverdagen på omsorgscentrene. Således er der i Region Hovedstaden lige nu et stort pres på sygehuskapaciteten, som følge af rigtig mange indlagte COVID-smittede borgere.

Kommunerne er derfor blevet bedt om at gøre klar til at kunne modtage plejekrævende COVID-smittede borgere og ikke-færdigbehandlede patienter, for at lette presset på sygehusene. Det betyder, at Frederikssund Kommunes forhøjede beredskab har været nødt til at hasteoverføre borgere, der var visiteret til en plejebolig lidt hurtigere end oprindeligt planlagt.

Derudover kan enkelte borgere blive hjemsendt til eget hjem med ekstra hjælpemidler og støtte fra Døgnplejen. Alt dette for at sikre, at der er ledige midlertidige pladser i kommunen til udskrevne plejekrævende borgere, der kommer fra sygehusene. Om der bliver brug for de midlertidige pladser vides endnu ikke, men det er meget sandsynligt i den nuværende situation.

Nødberedskab kan blive nødvendigt

Den nuværende smittesituation kan også betyde et yderligere pres på personalet.

Men vagtplanerne er godt bemandet og alle omsorgscentre er klar til jul og nytår. Der er et nødberedskab klar, hvis vi bliver nødt til at gå ned i bemanding pga. smitteudbrud. Det kan betyde at dagligdagen kan blive lidt anderledes end normalt. I den situation håber medarbejderne på forståelse og tålmodighed fra beboere og pårørende. Alle gør deres bedste for at løse denne svære situation, som forhåbentlig blive så kortvarig som mulig.

Smittesituationen i Frederikssund Kommune

Der er heldigvis lige nu, den 23. december 2020, ikke udbrud på nogle af kommunens omsorgscentre og kun ganske få smittede beboere og medarbejdere. Alle omsorgscentrene har været dygtige til at holde smitten væk og Frederikssund Kommune har derfor været skånet for større udbrud. Dette er sket takket være et dygtigt personale, der har haft fokus på hygiejne og værnemidler. Men også pårørendes måde at håndtere smitterisikoen har været med til at forhindre udbrud på omsorgscentrene. Fortsæt derfor de gode vaner med fokus på håndhygiejne, mundbind og afstand.

Rigtig god jul og godt nytår.