Omsorgscenteret Pedershave
31. januar 2022

Mikkel Peter stub blev i november sidste år indsat som sognepræst i Oppe Sundby-Snostrup pastorat.

sognepræst Mikkel Peter Stub. Foto Britt Blytmann

Mit navn er Mikkel Peter Stub og jeg blev i november sidste år indsat som sognepræst i Oppe Sundby-Snostrup pastorat. Det har været en stor glæde og det har allerede budt på et væld af gode oplevelser. Ikke mindst så er jeg blevet vel modtaget af et utrolig godt menighedsråd, en formidabel præstekollega og et glimrende personale.

Embedet her i sognet er tilmed mit allerførste embede nogensinde. Men om end jeg er ny i faget, så har drømmen om at blive præst fulgt mig lige siden jeg selv blev konfirmeret - og heldigvis, så har jobbet levet op til alle mine forventninger.

Endnu skønnere er det jo så, at jeg med stillingen har fået lov at komme tilbage til min barndomsegn. Jeg blev nemlig født i Græse Bakkeby og har sidenhen boet i hhv. Kyndby og Skibby. Jeg kan derfor ærligt sige, at jeg i forvejen kender området temmelig godt, og at jeg holder meget af egnen med alt, hvad den har at byde på med skov, fjord, by og mark.

Teologisk har jeg især beskæftiget mig med den tidlige middelalders kirkehistorie og så har jeg en særligt stor interesse for vores egen danske filosof og teolog Søren Kierkegaard. Jeg kan ikke komme udenom, at han stærkere end nogen anden teolog har formet mit trosliv, hvis ikke ud af enighed, så gennem dialog med hans herlige værker.

For mig er tro det at blive sat fri til at være menneske med alt, hvad menneskelivet indeholder. Troen giver vished om, hvem vi er hver især og gennem troen på evangeliets ord modtager hvert menneske omsorg, mod og trøst. Ved troen føres vi frem mod næsten, og ved troen bliver vi samlet op når vi snubler over os selv eller over livet.

Til sidst vil jeg bare sige, at jeg glæder mig utrolig meget til at lære jer på Pedershave at kende, og at jeg nød det utrolig meget, da jeg juleaftensdag var forbi for at fejre gudstjeneste sammen med jer.

Mange venlige hilsner

Sognepræst Mikkel Peter Stub