Omsorgscenteret Pedershave
01. maj 2020

Aktiviteter i HUS A og E i maj måned.

Her er lidt info om aktiviteter i husene A og E i den kommende måned.

Som beskrevet tidligere andet sted i bladet, bliver der afholdt banko spil ca. hver 14 dag i hvert hus.

Ligeledes vil vi efter beboer ønske lave stolegymnastik en gang om ugen i husene, ca. ½ times træning på stol, for dem som ønsker det.

Vi tilbyder også gå ture, busture ud i det blå, højtlæsning, quizzer og små kreative aktiviteter. Alt dette foregår selvfølgelig efter de foreskrevne retningslinjer om hygiejne og afstand mv. ”Sammen – hver for sig”

Alle disse aktiviteter foregår i tæt samarbejde mellem personalet og Lisa, pædagog, som er tilknyttet Hus A og E.

Der er også flere arrangementer på vej, eks. virtuel andagt, koncerter og fællessang - udendørs. Hold øje med opslag!

Hilsen og glædelig forår

Lisa – pædagog i aktiviteten.

Beboer der se andagt

Præsten holder skype-andagt

Foto: Personalet på Pedershave