Omsorgscenteret Pedershave
11. april 2020

Kære pårørende til beboere på Pedershave

D.11. April 2020

Med den seneste udmelding fra vores statsminister, ser det ud til at der går nogen tid før der åbnes for, at I kan komme og besøge jeres kære der bor på Pedershave. Vi føler rigtig meget med jer i denne tid, det er urimelig hårdt for jer. Derfor vil vi gøre alt hvad vi kan for at både I og beboerne får den kontakt som I har behov for og der kan lade sig gøre. Allerbedst er det med videohilsner via skype, video-Messenger eller telefon. Flere af jer har fået hjælp til kontakt via personalet. Men flere af jer har også sendt billeder og kort med søde hilsner, enkelte har stået med flere meters afstand udenfor terrassedøren og ved hjælp fra personalet er det lykkedes at kommunikere og få set hinanden. Alt dette skal selvfølgelig ske med stor forsigtighed både for beboernes og pårørendes sikkerhed.

Pedershave er som tidligere nævnt ramt af Coronavirus, og nu med flere smittede blandt både beboere og personale. Vi gør alt hvad vi kan for at standse smittespredning, og følger sundhedsstyrelsens retningslinjer, ligesom vi løbende konsulterer vores hygiejnesygeplejerske. Vedrørende test for Coronavirus, så er det beboerens egen læge der tager stilling til om beboeren skal testes på baggrund af eventuelle symptomer.

Vi har beboere der er flyttet til de midlertidige pladser på Tolleruphøj, som tager sig af Coronasmittede borgere i kommunen. Dette har kommunens sundhedsberedskab besluttet at beboere på plejecentre også skal, og det er for undgå smittespredning til andre beboere. Vi har nu også beboere der er blevet raske og som er flyttet tilbage til Pedershave.

Da vi også har flere personale der er syge for tiden, dækker vi deres fravær med enten egne vikarer eller vikarbureau, og det lykkedes oftest at få de samme vikarer over flere dage som kender beboerne.

Selvom vi er i denne tid, hvor beboere enten er isolerede i deres boliger eller få er sammen på afstand, så sørger vi for, at der også sker noget i hverdagen. Der leveres aktivitetsmateriale til husene og der gås små ture udenfor, og der leves et liv også i gårdhaverne. Vores aktivitetsmedarbejdere er stadig på job og kommer i husene og hjælper. Vi er meget opmærksomme på, at når der ikke er besøg af jer, så vi forsøger at erstatte jer, selvom det kan vi selvfølgelig ikke.

Ring endelig og fortæl hvordan vi bedst kan hjælpe jer. Enten til kontaktpersonen, områdelederne, centerleder eller centersygeplejerske.

Mange kærlige hilsner

Henriete Thomsen

Centerleder