Omsorgscenteret Pedershave

Ansøgning om plejebolig samt takster

Ansøgning om plejebolig

Hvis du vil søge om en plejebolig, skal du kontakte Visitationen på 47 35 19 00. Der er telefontid på hverdage kl. 9-12.

På Frederikssund Kommunes hjemmeside kan du se, hvilke kriterier du skal opfylde for at blive visiteret til en plejebolig. Du kan også læse om det frie valg af plejebolig og om plejeboliggarantien. Du finder også det ansøgningsskema, du skal bruge.

Husleje og takster for 2023

Du finder oplysninger om indskud, husleje og a conto-udgifter på Pedershave på Frederikssund Kommunes hjemmeside.

Kommunens takster for døgnkost og for servicepakken omfatter vask og leje af linned, rengøringsmidler og husholdningsartikler og vask af personligt tøj.